پاسخ به پرسش های متداول
 
چگونه میتوانم یک پروفایل ایجاد کنم؟
برای خرید از لاله زار لایت حتما باید در سایت عضو باشم ؟
چطور آدرس خود را در حساب کاربری ثبت کنم؟
چطور میتوانم سفارشم را پیگیری کنم ؟
چرا به کد سفارش نیاز داریم؟