چراغ رومیزی

چراغ رومیزی در خانه‌های ما چندین نقش را بازی می‌کند.

اولین و مهم‌ترین آن، برای کار و مطالعه است و روی میز قرار می‌گیرد. یعنی نور اصلی سقف همیشه کافی نیست، بنابراین بسیار مهم است که برخی نقاط را به درستی روشن کنید.

وقتی ما برای خواب آماده می‌شویم یا شب بیدار می‌شویم، این چراغ‌ها اغلب به عنوان روشنایی شب یا عصر استفاده می‌شوند و ما غالباً از روشن کردن چراغ اصلی خودداری می‌کنیم زیرا نمی‌خواهیم بقیه افراد خانه را بیدار کنیم.

همچنین چراغ‌های رومیزی می‌توانند به عنوان چراغ خواب نیز استفاده شود.

فیلتر ها
موجودی
  • 1

  • 2
  • ...
  • 1