چراغ پارکی

چراغ های پارکی برای روشنایی فضای آزاد، پارک ها و فضاهای سبز طراحی شده اند.
فیلتر ها
موجودی

مشخصات کلی

توان
رنگ نور
نوع لامپ