کلید و پریز خارجی

انواع کلید و پریز از برند های خارجی
فیلتر ها
موجودی

مشخصات فنی

لمسی (تاچ)
نحوه نصب
نوع کلید و پریز