سیم رابط و چند راهی

با افزایش استفاده از تجهیزات الکتریکی در زندگی روزمره، مشکل کمبود چند شاخه برق جهت تغذیه دستگاه های جدید و تازه وارد، موضوعی است که در زندگی تمامی انسان حداقل چندین بار اتفاق افتاده است . سیم رابط یا چند راهی برق یکی از تجهیزات برقی مهمی است که امروزه در تمامی اماکن مسکونی و اداری کاربرد فراوانی دارد. و با استفاده از آن میتوان همزمان از چندین دستگاه برقی مورد نیاز استفاده نمایید. شرکت های تولید کننده انواع سیم رابط همواره به زیبایی محصول نیز توجه مورد نیاز را داشته اند. برای مثال در منزل خود نیاز دارید که به طور همزمان از تلویزیون ، بلندگو ، گیرنده دیجیتال تلویزیونی و غیره استفاده نمایید، جدا کردن یک دستگاه از پریز و وصل کردن دستگاه دیگر امکان پذیر نیست، بنابراین وجود یک سیم رابط در انواع مختلف آن شامل دوراهی، سه راهی، چهار راهی و پنج راهی در منازل و انواع چند راهی صنعتی بسیار حائز اهمیت است و شما با استفاده از آن امکان استفاده همزمان از چندین وسیله برقی را خواهید داشت.
فیلتر ها
موجودی