انواع سرپیچ

یکی از اجزای تشکیل دهنده ی لامپ های روشنایی ، بخشی به نام سرپیچ است که می توان آنرا قطعه ای اصلی برای برقراری ارتباط چراغ با جریان برق دانست و در صورتی که سرپیچ وجود نداشته باشد ، عبور جریان در لامپ دچار مشکل می شود. سرپیچ نیز مانند سایر لوازم جانبی برقی ، از اجزای کوچکتری تشکیل شده است که فقدان هر یک مانع فعالیت سرپیچ می شود ، هر یک از بخش های زیر ، وظیفه و کارکردی را برای سرپیچ دارند که باهم مرور می کنیم:
فیلتر ها
موجودی
  • 1

  • 2
  • ...
  • 1