روشنایی آشپزخانه

نورپردازی آشپزخانه یکی از نورپردازی های مهم است که باید توجه ویژه ای به آن داشت. اصول نورپردازی قسمت های مختلف آشپزخانه با یکدیگر متفاوت است، برای مثال نورپردازی کابینت ها، کانتر، بالای اجاق گاز و ... هر یک با دیگری متفاوت است.
فیلتر ها
موجودی