انواع سنسور

سنسور در دسته ابزار هایی هستند که به محرک فیزیکی خاص واکنش نشان داده و یک سیگنال الکتریکی قابل اندازه گیری را ایجاد می نمایند و آن را به سیستم پردازش مرکزی می فرستند.به عبارت کلی این ابزار ها به عنوان چشم و گوش ساختمان فعالیت دارند، که در صورت وجود آن ها می توانیم با سایر تجهیزات ساختمان در ارتباط باشیم.

این سنسورها با قابلیت تنظیم دستی در میزان حساسیت در المان تعریف شده ( مثل صدا ، حرکت و...) با روشن و خاموش شدن به موقع در کاهش هزینه و مصرف برق نقش موثری دارد.

نحوه فعالیت هر یک از سنسورهای سقفی ، دیواری ، پریزی و هالوژنی به این گونه میباشد که وقتی حرکتی یا در سنسورهای حساس به صدا ،کمترین صدایی در محدوده پوششی آن تولید میشود چراغ ها به مدت زمان تعیین شده روشن میماند و تا زمانی که عامل حساسیت آن وجود داشته باشد روشن می ماند.

فیلتر ها
موجودی

مشخصات کلی

توان
  • 1

  • 2
  • ...
  • 1